Subhash Dahal quản lý tài chính và quản lý hàng ngày của ELEX. Anh ấy đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi trekking Annapurna, Everest, Langtang và Upper Mustang, điều đó đã khơi dậy Subash ham muốn tham gia vào lĩnh vực Du lịch. Là Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Đại học Lincoln và Thạc sĩ Nghệ thuật Kinh tế (MA) từ Đại học Tribhuban, cũng là Giáo viên tại Texas int’ college về Quản trị và CNTT. Subash nắm bắt được các kỹ năng xử lý trong tổ chức và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả trong khi làm quản lý tiếp thị ở Himalaya Inn và Chitwan Tiger Camp.